1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, az EEC European Effusion Centre Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek (felhasználók) megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a https://www.ewimed.hu/ elnevezésű honlap működtetése során kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen Tájékoztató az érintett jogairól is informál.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Vannak azonban olyan funkciók, amelyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadása (név, e-mail cím) szükséges.

 

2. A Társaság, mint adatkezelő adatai

Neve: EEC European Effusion Centre Kft. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)
Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1.
Nyilvántartó bírósága és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-346428
Adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége: info@ewimed.hu
Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: e-mail: info@ewimed.hu ; telefon: +36 1 701 0463

Az Adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. kapcsolattartásért, számlázásért felelős munkatársak).

 

3. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyek/szervezetek számára továbbítja (adatfeldolgozók) annak érdekében:

 • online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): Vorstand DENIC eG (vorstand@denic.de)
 • technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása): Vorstand DENIC eG (dbs@denic.de)
 • weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása: ewimed GmBH

Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. tárhely adminisztrációt végző munkatársak, rendszergazdák és rendszertámogatást végző munkatársak, webfejlesztő).

A tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

 

4. A kezelt személyes adatok és azok védelme

4.1.
Ha a Felhasználó a Társaság honlapját meglátogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, országát, a használt böngészőt, az eszköz és operációs rendszer típusát és verziószámát, a nyelvi beállításokat, a látogatás időpontját, a honlap látogatási adatokat.
PHPSESSID és Google Analytics cookiek: Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, melyeket a Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használ fel. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.
A fenti adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg.

4.2.
A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti különösen az alábbi adatokat:
név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím.

4.3.
Amennyiben a Felhasználó a Társaság részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig, amelyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a Felhasználót.

4.4.
A személyes adatok tárolása jelszóval védett, rendszeresen felülvizsgált rendszerben történik. Az adatokhoz hozzáférés korlátozott, a kommunikáció titkosított csatornán történik.

4.5.
A https://www.ewimed.hu/ oldalon találhatók külső, nem a Társaság által üzemeltetett oldalakra vezető hivatkozások (linkek; pl. Instagram, Facebook) amely oldalakon szintén történhet személyes adatok kezelése. Ezeken a külső oldalakon megvalósuló adatkezelésekről a felhasználó a külső oldalon elhelyezett tájékoztatókból, illetve a külső oldal üzemeltetőjénél tájékozódhat.

 

5. A Társaság által kezelt további adatok

5.1.
A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működtetése biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.3.
A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése
érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookiek kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.
Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

5.4.
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.5.
A Társaság a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan és ezáltal a szerződés jogszerű teljesítésének, a honlap jogszerű használatának biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Az oldalon olyan Facebook widget-ek működnek, melyek megmutatják az oldal Facebook kedveltségét (like/share/recommend). Ezek a Facebook widget-ek hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, böngészőjének típusához, esetlegesen azonosító sütiket (cookie-kat) helyezhetnek el a böngészőjében, amikor az érintett Facebook widget-et használja (pl. az oldalt, az oldal tartalmát like-olja, megosztja a Facebook-on), amennyiben a Facebook-ra be van jelentkezve. További tájékoztatásért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/about/privacy/update

5.6.
A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap látogatásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5.7.
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.8.
Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

6. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

6.1.
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),
 • a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,
 • kezelt személyes adatainak helyesbítését
 • kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével),
 • korlátozhatja az adatkezelést,
 • tiltakozhat,
 • megilleti az adathordozhatóság joga (csak a szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén),
 • jogorvoslatot kérhet.

6.2.
A fentiekkel kapcsolatban a Felhasználó fordulhat a Társasághoz a 2. pontban megadott elérhetőségeken. Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt lehet megindítani.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót pl. szolgáltatásai bővülésekor vagy jogszabály változásakor megváltoztassa. Mindez nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a módosításra vonatkozó tájékoztatást előzetesen, 15 nappal korábban közzéteszi a honlapján.

 

7. Az egyes adatkezelések jellemzői

7.1. Egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok

 
Az adatkezelés célja
 

Az ügyféllel (Páciens, a Páciens kezelőorvosa, hozzátartozója, meghatalmazottja) való kapcsolattartás

Kezelt adatok köre
 

Kapcsolattartási adatok (email, telefon)

Jogalap
 

A Társasággal fennálló szerződés teljesítése [2016/679 EU Általános Adatvédelmi Rendelet(“GDPR”)6.

A kezelt személyes adatok típusa: taj szám, dátum, időpont, név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

 • jegyek megrendelése: a vásárló neve, e-mail címe az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a kezeli.

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az ügyfél nem tudja igénybe venni az oldal szolgáltatásait.

6.2. Minőségi kifogások jelzése

 

Az adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott egészségügyi szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások
kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a weblap látogató neve, e-mail címe, és a panasz bejelentésnek
időpontja, a panasz leírása, a weblap-látogató által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének
módja.

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai
  tekintetében az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján 5 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: panasz kivizsgálásának elmaradása.

7.3. A https://www.ewimed.hu/ szerver naplózása

 

A https://www.ewimed.hu/ weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó
tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a Társaság jogos érdeke a weboldala biztonságos működéséhez)

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 2 hét

Adatfeldolgozók: Google Inc. (1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) https://policies.google.com/privacy?hl=hu;
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása
A Társaság a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A https://www.ewimed.hu/ html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.
A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni, akár az Adatkezelő tájékoztatása nélkül. Az ilyen tevékenység nem minősül az
Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, és az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is behatárolható az adott számítógépet használó felhasználó.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A https://www.ewimed.hu/ weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti, pl. a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi címen: http://www.google.com/intl/hu/policies/

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, googletagmanager.com, google-analytics.com, googleadservices.com, facebook.net

7.4. A https://www.ewimed.hu/ honlap cookie kezelése

 

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott
oldal.

Az adatkezelés időtartama: 1 év

Adatfeldolgozók:
Google Inc. (1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) https://policies.google.com/privacy?hl=hu; Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.